Metoder

Hvilke metoder brukes?

De tre vanligste metodene som brukes når en skorstein skal rehabiliteres er stål, keramikk eller glidestøping. Av disse metodene er bruk av syrefaste stålrør den vanligste og generelt billigste metoden.

Foring med syrefaste stålrør:

Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen slik at en lager en helt ny og tett pipe inne i den gamle. De mest vanlige metodene for denne typen rehabilitering er enten å senke røret ned igjennom pipen fra taket, eller at vi lager et hull i pipen fra kaldloftet og gjør jobben fra innsiden. Her bruker vi egnet utstyr for å minimere støv og søl. Stålrør benyttes der det er rentbrennende peis eller vedovn som skal kobles til.

Keramikk:

En tradisjonell og kjent metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett og uten hindringer. Dette alternativet blir ofte benyttet der det skal remonteres peis eller ovner som ikke er rentbrennende. Dette er grunnet røykgass temperaturen på denne typen forbrenningsovner er høyere, og keramiske rør tåler vesentlig høyere temperatur. Det er viktig å merke seg at det er kun tillatt å remontere et eksisterende ildsted som ikke er rentbrennende. Ved nyetablering er det krav om at ildstedet skal være rentbrennende.

Glidestøping:

En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner eller der det er store peiser eller mange og vanskelige tilkoplinger.

Ny pipe

Vi monterer også stålpiper der det ikke er skorstein fra før. Den blir montert direkte fra vedovnen, igjennom etasjeskillene og ut over tak. Dette blir ofte gjort i nyere hus og leiligheter der hovedoppvarmingen var ment å være elektrisk, men der kunden ønsker en alternativ oppvarming av bolig.