Piperehabilitering i Bergen og omegn

Tømrerglede AS og Sævar Sævarsson er en sertifisert byggmesterbedrift som er sertifisert montør hos Norsk Varme og Norsk Brannvernforening

Kontakt meg i dag for en gratis befaring

Hva koster en piperehabilitering?

Det er flere ting som påvirker prisen for en piperehabilitering, blant annet lengden på pipen, antall etasjer som pipen går gjennom og hvor mange ildsteder som skal koples til. Det er også en avgjørende faktor for prisen hvilken type ildsteder som skal koples til, og hvor krevende adkomsten til pipa er.

Vi kommer også på befaring for å gi mest mulig riktig pristilbud og riktig metode for rehabilitering av pipen hos deg.

Er det søknadspliktig?

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f.

Vi tar oss av søknadsprosessen for deg.

Hvilke metoder brukes?

De tre vanligste metodene som brukes når en skorstein skal rehabiliteres er stål, keramikk eller glidestøping. Av disse metodene er bruk av syrefaste stålrør den vanligste og generelt billigste metoden.

Foring med syrefaste stålrør:

Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen slik at en lager en helt ny og tett pipe inne i den gamle. De mest vanlige metodene for denne typen rehabilitering er enten å senke røret ned igjennom pipen fra taket, eller at vi lager et hull i pipen fra kaldloftet og gjør jobben fra innsiden. Her bruker vi egnet utstyr for å minimere støv og søl. Stålrør benyttes der det er rentbrennende peis eller vedovn som skal kobles til.

Keramikk:

En tradisjonell og kjent metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett og uten hindringer. Dette alternativet blir ofte benyttet der det skal remonteres peis eller ovner som ikke er rentbrennende. Dette er grunnet røykgass temperaturen på denne typen forbrenningsovner er høyere, og keramiske rør tåler vesentlig høyere temperatur. Det er viktig å merke seg at det er kun tillatt å remontere et eksisterende ildsted som ikke er rentbrennende. Ved nyetablering er det krav om at ildstedet skal være rentbrennende.

Glidestøping:

En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner eller der det er store peiser eller mange og vanskelige tilkoplinger.

Ny pipe

Vi monterer også stålpiper der det ikke er skorstein fra før. Den blir montert direkte fra vedovnen, igjennom etasjeskillene og ut over tak. Dette blir ofte gjort i nyere hus og leiligheter der hovedoppvarmingen var ment å være elektrisk, men der kunden ønsker en alternativ oppvarming av bolig.

Bruk fagfolk til piperehabiliteringen

Rehabilitering av pipe og skorstein utføres av fagfolk med fagkunnskaper og godkjente produkter. Sævar Sævarsson er sertifisert montør hos Norsk Varme og Norsk Brannvernforening.

Ta kontakt hvis du har mistanke om at pipen trenger rehabilitering, eller hvis du har fått avdekket at pipen eller skorsteinen må rehabiliteres. Vi kommer på befaring.

Fordelene med rehabilitering av pipe

Brannsikkerhet: Den viktigste fordelen med å rehabilitere pipeløpet er bedre brannsikkerhet. Ved rehabilitering blir det satt en helt ny, tett pipe inn i det gamle pipeløpet. Den nye pipen tilfredsstiller dagens krav og standard som forebygger boligbrann som følge av vedfyring.

Bedre trekk: En tett og trygg skorstein gir bedre trekk og optimaliserer driftsforholdene i pipa. Godkjent for innkledning: Teglsteinspiper som blir foret med innvendig rør får en oppgradering som tillater at pipen kan kles/ dekkes til på inntil to sider.

Hva kan forårsake pipebrann? Når man skal varme opp boligen med vedfyring, så er det viktig å bruke tørr ved. Ved regnes som tørr mellom 17-20% fuktighet. Så er det viktig å ha tilstrekkelig trekk i ovnen slik at man får en fullstendig forbrenning. Dersom man brenner våt ved, papp, papir og plast som gir mye røyk og sot, øker risikoen for pipebrann. Vår anbefaling er å tenne opp den tørre veden med tennbriketter, og sørge for at det er tilstrekkelig god trekk i ovnen din.

Verdiøkning og miljøvennlig

Verdiøkning på boligen/hytta: Rehabilitering av pipeløpet og ny peis kan bidra til å øke verdien om du skal selge boligen eller hytten.

Miljøvennlig og økonomisk: En dårlig pipe og gammel ovn gir dårlig fyringsøkonomi. En rehabilitert pipe kan sammen med en rentbrennende peisovn gir en virkningsgrad (Utnyttelse av verdens energi) på over 80 prosent, noe som gir en betydelig reduksjon i vedforbruket, sterkt reduserte utslipp av svevestøv og dermed en besparelse i fyringskostnadene og et renere miljø.

Bør du vurdere rehabilitering av pipa?

Gamle pipeløp kan blant annet føre til dårlig trekk og i verste fall pipebrann. Typiske slitasjeskader kan være alt fra sprekker og kondensskader forårsaket av vær, vind og fuktighet over lang tid. Det kan også være at pipeløpet er nedbrutt av sot, fyringsskader eller at det har oppstått en pipebrann uten at du har oppdaget det. Det kan også skyldes en intallasjonsfeil.

Skader og slitasje på eldre piper og pipeløp bør tas på alvor for å ivareta brannsikkerheten, og en piperehabilitering er en investering i boligen som kan være med på å øke boligverdien, spesielt ved salg.

Som regel er det ikke nødvendig å rive det gamle pipeløpet og bygge opp nytt. En piperehabilitering utføres rask, rimelig og trygt av fagfolk.

Ta kontakt i dag